AKTUALITY

139425163_2150721591730742_6202339733919284762_n

Proběhlo pravidelné školení instruktorů na lyže

Na horách jsou ideální zimní podmínky, ale vládní nařízení nám stále nedovolují školit ani provozovat vleky. Aktuální výhled bohužel nevypadá optimisticky a nejspíš budeme nuceni tuto sezónu strávit místo na svazích, tak někde v teple domova. I přesto naši instruktoři nezahálí a o víkendu se zúčastnili pravidelného doškolení na lyže.

Školení instruktorů

Hory2-Otazniky

Vládní nařízení a provoz naší školy

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením nejsou registrace přihlášek do našich kurzů spuštěny a do odvolání nebude probíhat výuka lyžování a snowboardu pro klienty mladší 18ti let.

 

Aktuální znění vládních nařízení, které se týkají provozu VLaSŠK.

 

Výuka

Zdroj: s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

 

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

2. dále

k) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

 

Vleky

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 18. prosince

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda

II. omezuje

9. provoz v lyžařských areálech tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry,

 

 

 

Chata VLS

Registrace do kurzů jsou zatím pozastaveny

Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 nejsme schopni určit, kdy vláda povolí provoz zimních areálů a za jakých podmínek. S tím je spojen provoz našich vleků i spuštění registrací do našich oblíbených kurzů.

Proto spuštění registrací do kurzů odkládáme zatím na neurčito.

Situaci bedlivě sledujeme a jakmile to podmínky dovolí, budeme se snažit spustit vleky co nejdříve. Kurzy pro děti a individuální výuka se budou řídit dle slibovaného vládního manuálu pro provoz zimních areálů a lyžařských škol, který zatím není k dispozici. Nové informace k zahájení provozu budeme dávat na náš web a facebookový profil.